Bonus Coins

Available on April 5th

Door onze site te bezoeken en/of bij ons te kopen, neemt u deel aan onze service en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden, waarnaar hierin en/of via een hyperlink wordt verwezen.

Over onze service

Onze site en diensten die op en via onze website aan u worden geleverd, zijn op een "AS IS"-basis, wat betekent dat u ermee instemt dat de eigenaren van onze site zich exclusief het recht voorbehouden en te allen tijde en zonder kennisgeving en enige aansprakelijkheid jegens u wijzigingen kunnen aanbrengen of deze website en haar diensten stopzetten of de door u verstrekte gegevens tijdelijk of permanent verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijdigheid, verwijdering, niet-opslag, onnauwkeurigheid of onjuiste levering van gegevens of informatie.

Over uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen

Om onze service te gebruiken en/of bij ons te kopen, moet of kan u worden gevraagd om u te registreren op onze site en ermee in te stemmen om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd. Wanneer u zich registreert, gaat u uitdrukkelijk akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en deze kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd en zijn hier beschikbaar.

Over ons privacybeleid

Registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die we kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Elektronische communicatie

Wanneer u onze website bezoekt, Live Chat gebruikt om met ons te chatten of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om ons elektronisch berichten te ontvangen. We zullen met u communiceren via LiveChat of e-mail op deze site. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

auteursrechten

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van het bedrijf of zijn leveranciers van inhoud en wordt beschermd door de auteursrechtwetten van Hongkong. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van het bedrijf en wordt beschermd door de auteursrechtwetten van Hong Kong. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van het bedrijf of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door de auteursrechtwetten van Hongkong.

Licentie en toegang tot de site

Het Bedrijf verleent u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van deze site en om deze site niet te downloaden (anders dan paginacaching) of deze, of enig deel ervan, te wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan; het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; enig afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke diensten voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. Het gebruik van spiders, robots, scrapers of andere middelen, hetzij door het gebruik van geautomatiseerde software of door middel van een fysiek of mechanisch systeem, is ten strengste verboden.
U mag geen framingtechnieken inlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van het bedrijf en onze gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere 'verborgen tekst' gebruiken met de naam of handelsmerken van het Bedrijf zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie die door het bedrijf is verleend. U mag geen bedrijfslogo's of andere bedrijfseigen afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Over de terugbetaling

Een volledige terugbetaling is alleen beschikbaar naar goeddunken van Fifacoin.com. Als we de levering niet binnen 48 uur voltooien, neem dan contact met ons op om een volledige terugbetaling aan te vragen of om een update te vragen over waar uw bestelling zich bevindt.

Over uw aankoop

Al uw aankopen op Fifacoin.com zijn onze bezorgservice en overleg is vereist, maar NIET de daadwerkelijke munten en virtuele items. Sommige verhalen op onze website, zoals 'munten kopen', zijn er alleen om het u gemakkelijker te maken om eindelijk te weten wat u krijgt.
FUT-munten zijn (en zullen altijd) eigendom zijn van EA Sports. We hebben geen relatie of samenwerking met de autoriteiten.
Je ontvangt overdrachtsdiensten om je FUT-spelervaring te verbeteren, geld en tijd te besparen door munten, spelers en squadrons te verzamelen.

Over registratie en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik via uw registratie en/of login, ongeacht of dit door u is geautoriseerd of niet is toegestaan. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

Overtreding account afhandeling

Bij overtreding van bovenstaande voorwaarden zal Fifacoin.com maatregelen nemen zoals verplichte risicoverificatie, opschorting of beëindiging van de dienstverlening, zonder enige vergoeding.

Diensten van derden

Op of via deze website kunnen goederen en diensten van derden worden geadverteerd en/of beschikbaar worden gesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de sites en we hebben geen controle over de inhoud van de website of de besluitvorming van externe bedrijven. Product- en serviceverklaringen van derden worden gereguleerd door het beleid en de verklaringen van deze derden. We kunnen niet verantwoordelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor uw transacties of interacties met derden.

Beleid voor acceptabel gebruik van de verkoper

Verkoper is verplicht de levering binnen de gestelde levertijd na te komen door gebruik te maken van de door koper gekozen leveringswijze. Verkopers wordt geadviseerd om een levertijd in te stellen die ze kunnen vastleggen en leveren, zoals geadverteerd in hun aanbieding. Als een verkoper de bestelling niet uitvoert volgens de leveringsmethode zoals vermeld in de bestelling, is de verkoper volledig aansprakelijk in het geval van een handelsgeschil en behoudt FIFACOIN zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, inclusief maar niet beperkt tot het terugbetalen van de bestelling aan de koper. Goede praktijken en betrouwbare verkopers trekken de meeste klanten aan. Verkopers moeten zo vaak mogelijk inloggen op hun accounts, omdat dit hun online/offline-status op hun verkoopvermelding zou weerspiegelen. Dit vergroot de kans dat een potentiële klant een bestelling plaatst uit hun lijst.
De verkoper is verplicht om screenshots te maken (printscreen voor en na de handel) of videobewijs van de handel te verstrekken, en deze vervolgens te uploaden naar de pagina met besteldetails zodra de levering is voltooid. Het is de verkoper niet toegestaan om een bestelling te annuleren. De verkoper kan verplicht zijn om de koper een verplichte vergoeding te verstrekken als een bestelling wordt geannuleerd of vertraagd als gevolg van nalatigheid van de verkoper. Het voorraadniveau moet te allen tijde nauwkeurig zijn. Als het voorraadniveau bijvoorbeeld is ingesteld op 1000, wordt van u verwacht dat u de koper de service aanbiedt om 1000 munten te leveren. Zorg ervoor dat u de bezorgservice kunt leveren voordat u de vermelding maakt.
Alle communicatie en correspondentie tussen de verkoper en de koper moet worden gedaan via de FIFACOIN-chatapplicatie. Vermijd chatten in het spel.
Het is de Verkoper niet toegestaan om op enigerlei wijze offsite handels- of persoonlijke aanbiedingen te doen (zie Offsite Trading hieronder). Alle verkopers die dit doen, zullen hun FIFACOIN-account permanent verbannen.
Communicatie met kopers moet hoffelijk zijn. We verbieden ten strengste het plaatsen van intimiderende inhoud, inclusief maar niet beperkt tot bedreigingen met geweld. Als u van mening bent dat er sprake is van een schending van een van ons beleid, meld dit dan onmiddellijk aan ons.
Het is de verkoper niet toegestaan om meer dan één FIFACOIN-account aan te maken en fraude te plegen door te kopen van hun eigen verkoopvermelding. Elke verkoper die dit doet, is onderhevig aan boetes of zelfs een permanent accountverbod.
Als er een handelsgeschil of terugboeking ontstaat vanwege redenen die worden veroorzaakt door de verkopers, zoals een vertraging van de levering of het niet uploaden van een leveringsbewijs zoals vereist, zijn de verkopers aansprakelijk voor alle kosten en schade die verband houden met dergelijke geschillen.
Virtuele in-game items, munten, spelerskaarten en squadrons die op het platform worden verkocht, worden allemaal legitiem verkregen (door online wedstrijden te spelen, taken te voltooien, pakketten te openen...). Alle producten die te koop zijn, worden strikt beoordeeld door het platform. Spelmiddelen die op andere manieren zijn verkregen, zijn verboden.

Verboden en nagemaakte artikelen en diensten

Als een Verkoper een verboden artikel of dienst vermeldt, zoals hieronder uiteengezet, wordt dit beschouwd als een schending van onze Servicevoorwaarden, ongeacht of de Verkoper opzettelijk heeft gehandeld of niet. Als FIFACOIN vaststelt dat een vermelding in strijd is met of anderszins ongepast is, kan FIFACOIN, naar eigen goeddunken, de vermelding verwijderen en alle gerelateerde transacties annuleren tot en met beëindiging of opschorting van het account van de verkoper.
FIFACOIN mag niet worden gebruikt in verband met producten, diensten, transacties of activiteiten die in het algemeen frauduleus of bedrieglijk zijn of in strijd zijn met de wet of overheidsvoorschriften.
De lijst met verboden voorwerpen kan naar goeddunken van FIFACOIN van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Voorbeelden van items die onder bepaalde categorieën vallen, kunnen ook worden uitgebreid om betere communicatie en context te bieden aan onze community.
FIFACOIN mag niet worden gebruikt om een van de volgende producten of diensten te verkopen:
● Virtuele in-game items die niet door gamers worden "verdiend" met hun inspanningen en prestaties in de game. Voor de duidelijkheid: virtuele items die kunnen worden gekocht met contante betaling aan de game-ontwikkelaar zijn verboden.
● Alle vermeldingen die op de een of andere manier praktijken zoals duping, glitching, hacking of modding omvatten.
● Items of services die de uitwisseling van gevoelige accountgegevens vereisen (gebruikersnaam en wachtwoord).
● Verkoop van premium virtuele valuta die exclusief zijn gekocht bij game-uitgevers en -ontwikkelaars.
● Gestolen of nagemaakte goederen.
● Elk item dat een computervirus, malware of spyware bevat.
● Alle niet-geautoriseerde of auteursrechtelijk beschermde kopieën omvatten, maar zijn niet beperkt tot, back-up, illegale, gedupliceerde of gesmokkelde kopieën.
● Verkoopaccount of toegang tot een account dat was geregistreerd voor een specifieke persoon.
● Verkoop van bètacodes, bètasoftware, testsoftware en evaluatiesoftware. Dit zijn pre-release-kopieën van software die door softwareontwikkelaars wordt gedistribueerd, uitsluitend met het oog op evaluatie en probleemoplossing.
● Verzilverde of gebruikte codes verkopen.

Offsite handelen

FIFACOIN neemt de handelspraktijken op onze marktplaats zeer serieus. Hoewel het zelden voorkomt, is het wel eens gemeld waarbij eerlijke gebruikers worden geschaad door frauduleuze acties/intenties van oplichters. Handel uitgevoerd en voltooid binnen het FIFACOIN-platform zorgt ervoor dat de bestelling onze verificatiecontroles heeft doorlopen en de juiste protocollen heeft gewist. Offsite handel ontvangt geen enkele garantie van FIFACOIN, noch in bemiddeling of schadeloosstelling, aangezien we niet aansprakelijk zijn voor de acties van individuen die buiten ons handelsplatform worden ondernomen.
We hebben momenteel een beleid voor verkopers uitgevaardigd om een solide houding aan te tonen tegen het werven van externe handel. Zelfs als de bedoelingen puur zijn, kunnen er nog steeds dingen misgaan, en daarom worden deze proactieve stappen genomen om de veiligheid van onze eerlijke gebruikers te waarborgen. Als een verkoper wordt betrapt op het verduisteren van verkeer van FIFACOIN om de handel offsite te voltooien, worden hun accounts opgeschort. Als een koper of verkoper u probeert over te halen om deel te nemen aan externe handelsactiviteiten, meld dit dan onmiddellijk aan ons. U kunt immers uzelf en anderen behoeden voor onnodige gevolgen van frauduleuze activiteiten.

Overtreding van de verkoper

1e overtreding
- Je FIFACOIN-account wordt tijdelijk opgeschort (vermeldingen verwijderen, intrekking van betalingen en verkooptoestemming uitschakelen, openstaande betalingen annuleren).
- U kunt contact opnemen met FIFACOIN via support@fifacoin.com en een formeel schriftelijk beroep indienen voor uw zaak. Ons respectieve management zal de zaak beoordelen alvorens een beslissing te nemen over de uitkomst.
- Een boete van USD 150* moet rechtstreeks aan ons worden betaald via specifieke betalingsgateways of rechtstreeks worden afgetrokken van het beschikbare saldo van de verkoper, voorafgaand aan de vrijgave van het account.
- Elke gedeeltelijke levering wordt in mindering gebracht en de koper krijgt het volledige bedrag terug.
*aan verandering onderhevig
2e overtreding
- Je FIFACOIN-account wordt permanent opgeschort.
- Uw volledige account en de inhoud ervan wordt ingetrokken (inclusief eventuele beschikbare fondsen op de account).

AML-beleid

Dit beleid van FIFACOIN is om het witwassen van geld en elke activiteit die het witwassen van geld of de financiering van terroristische en terroristische activiteiten faciliteert, te verbieden en actief na te streven. FIFACOIN vereist dat zijn managers, werknemers en gelieerde ondernemingen zich houden aan het beleid ter voorkoming van het gebruik van de Diensten van het Bedrijf voor witwasdoeleinden.
FIFACOIN is actief in gebieden waar strikte anti-witwasregels (AML) gelden. We streven naar samenwerking met lokale financiële managementafdelingen. FIFACOIN voldoet aan de relevante internationale normen en lokale wetgeving en jurisdictievereisten, versterkt en past ons interne controlemechanisme aan en treedt op tegen relevante illegale activiteiten.
We voorspellen het gemiddelde niveau van virtuele items die door normale individuele spelers in het spel worden verworven op basis van de lengte van de openingstijd van de server van het spel, en gebruiken dit als basis om te bepalen of de virtuele items die door de speler worden verkocht, abnormaal zijn;
We stellen voortdurend dagelijkse transactielimieten en opnamelimieten in op basis van beveiligingsvereisten en actuele transactievoorwaarden;
Als transacties vaak plaatsvinden op uw geregistreerde account of een redelijk bereik overschrijden, zal ons team evalueren en bepalen of de transactie verdacht is;
Als we op basis van onze evaluatie vaststellen dat een transactie verdacht is, kunnen we beperkende maatregelen nemen, zoals het opschorten of afwijzen van de transactie. Indien mogelijk kunnen we de transactie zelfs zo snel mogelijk annuleren en rapporteren aan de bevoegde autoriteit, maar zullen u niet op de hoogte stellen;
Antiwitwasregelgeving vereist dat we verdachte transacties controleren en volgen en rapporteren aan relevante wetshandhavingsinstanties. Als we van mening zijn dat er een verband is met criminele activiteiten of witwassen, hebben we het recht om transacties in elk stadium te weigeren.

Verdachte activiteiten

Als er vermoedens ontstaan dat er mogelijk crimineel gedrag heeft plaatsgevonden waarbij een klant of een derde partij is betrokken, zullen we overwegen of er een risico bestaat dat witwaspraktijken hebben plaatsgevonden of kunnen plaatsvinden.
Enkele voorbeelden van verdachte activiteiten die moeten worden gemeld, zijn:
1. Een klant verstrekt onvoldoende, valse of verdachte informatie of is terughoudend met het verstrekken van volledige informatie.
2. Verzoeken van een klant om contant te betalen.
3. Betalingen aan of van derden die geen duidelijke of logische band hebben met de klant of transactie.
4. Betaling van of naar landen die als een hoog risico voor witwassen worden beschouwd.
5. Betalingen uit landen die geen verband houden met de transactie of niet logisch zijn voor de klant.
6. Te veel betaalde bedragen gevolgd door instructies om een betaling terug te storten, vooral indien gevraagd om de betaling naar een derde partij te sturen.
7. Elke klant voor wie we de werkelijke uiteindelijke begunstigde niet kunnen bepalen.
8. Onverwachte pieken in de activiteiten van een klant.
9. Koop een Aanbieding gemaakt door hem/haarzelf, of een agent van hem/haarzelf.
10. Registreer of maak gebruik van meer dan één FIFACOIN-account.
11. Bevestig de levering voordat deze is voltooid.
12. Retourneer gekochte producten of diensten onder alle omstandigheden aan de verkoper, behalve wanneer dit naar behoren is beslecht door FIFACOIN-personeel.

Wanneer de bovenstaande verdachte activiteiten plaatsvinden.
FIFACOIN zou recht moeten hebben op:
Controleer de betalingen van de koper en de koper;
Houd de betalingen van de koper vast totdat FIFACOIN de voltooiingsstatus van de bestelling heeft bepaald;
De Koper op gepaste wijze terugbetalen voor alle producten of diensten die door FIFACOIN als niet correct geleverd worden beschouwd;
De Verkoper beschermen tegen betalingsfraude;
De verkoper naar behoren betalen, minus FIFACOIN-vergoedingen, voor producten of diensten die door FIFACOIN als correct zijn geleverd;
Behoud het recht om de koper of verkoper te vervolgen, in de ruimste zin van de wet, in geval van frauduleuze activiteiten.

In het geval dat een transactie wordt geëscaleerd naar de FIFACOIN Final Resolution Committee.
FIFACOIN zou recht moeten hebben op:
Onpartijdig arbitreren in alle mogelijke geschillen tussen Koper en Verkoper;
Doorgaan met het vasthouden van de betalingen van de Koper totdat de voltooiingsstatus van de Bestelling is bepaald door FIFACOIN;
Doorgaan met het beschermen van de Verkoper tegen frauduleuze betalingen;
Zorgvuldig het leveringsbewijs van de verkoper inspecteren en zo goed mogelijk verifiëren dat de verkoper zich heeft gehouden aan de overeenkomst voor veilige levering door de verkoper;
Controleer voor zover mogelijk dat de Koper zich heeft gehouden aan de Secure Buyer Delivery Agreement;
Bekijk de handelsgeschiedenis van de koper en verkoper;
De koper en verkoper die bij de transactie betrokken zijn nauwgezet verifiëren, evenals een beoordeling van het aanbod en de bestelling;
Alle communicatie tussen de koper en de verkoper bekijken via het FIFACOIN Onsite Messaging System die verband houdt met de Bestelling;
Behoud het recht om elke aanvullende beoordeling of onderzoeksstap uit te voeren die nodig is voor de definitieve oplossing van een geschil.

FIFACOIN neemt een krachtig standpunt in tegen identiteitsdiefstal en fraude. FIFACOIN neemt een verscheidenheid aan zowel orthodoxe als onorthodoxe maatregelen om frauduleuze activiteiten te voorkomen, volgen, onderzoeken en registreren.
Als beleid zal FIFACOIN op agressieve wijze, in de ruimste zin van de wet, vervolging nastreven van individuen of groepen die zich bezighouden met frauduleuze activiteiten op de Site. Dit omvat het volledig verstrekken van alle relevante persoonlijke, transactie- en andere identificeerbare informatie aan de juiste juridische autoriteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, het Federal Bureau of Investigation (FBI), het Internet Fraud Complaint Center, de United States Postal Inspection Service, de Verenigde Staten Geheime Dienst en andere relevante lokale, staats-, federale en internationale autoriteiten, zodat zij onderzoeken kunnen voltooien, arrestatiebevelen kunnen uitvaardigen en een effectieve vervolging kunnen instellen.
FIFACOIN zal ook frauduleuze activiteiten rapporteren aan gerelateerde ISP's (Internet Service Providers) voor actie onder hun Acceptable Use Policies.
Naast de strafzaken die kunnen worden ingediend, kan FIFACOIN een afzonderlijke civiele zaak tegen een overtreder indienen om alle schade en kosten (financieel en anderszins) die door FIFACOIN zijn gemaakt, te verhalen. FIFACOIN houdt geen rekening met, en maakt geen uitzondering op, hoe "klein" de fraude is, de leeftijd van de frauduleuze persoon, noch dat "niemand echt gewond is geraakt". FIFACOIN onderzoekt, vervolgt en procedeert voor zover mogelijk, ongeacht de kosten.
Op veroordeling wegens creditcardfraude staan straffen van 10 jaar gevangenisstraf en/of een boete van $ 10.000 per U.S.C. Titel 18, sectie 3056, subsectie (b), en machtigt de geheime dienst van de Verenigde Staten specifiek om elke persoon op te sporen en te arresteren die federale strafwetten overtreedt met betrekking tot creditcardfraude en aanverwante activiteiten in verband met computers en/of toegangsapparaten.

Auteursrechtbeleid

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we verwachten dat de gebruikers van onze diensten hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en toegankelijk is via een website of andere online dienst die door ons wordt beheerd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met de E-Commerce-richtlijn van de Europese Unie 2000/31/EG (inclusief toepasselijke uitvoeringswetgeving van de EU-lidstaten) met betrekking tot toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, of de Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) van de Verenigde Staten.

Kennisgeving van beweerde inbreuk

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, moet u een schriftelijke mededeling sturen die het volgende bevat:
(a) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
(b) Identificatie van het werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is.
(c) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en waarvan wordt verzocht om te worden verwijderd of uitgeschakeld, samen met informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
(d) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, bijvoorbeeld een e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.
(e) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet.
(f) Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is, en op straffe van meineed onder de DMCA, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.
Stuur deze melding per e-mail naar support@fifacoin.com.
Als u niet zeker weet of u de rechten bezit op een bepaald werk, of dat de inhoud die u rapporteert inbreuk maakt op uw wettelijke rechten, raadpleeg dan een advocaat voordat u een DMCA-kennisgeving indient. Houd er rekening mee dat onder de 17 U.S.C. § 512(f), bent u mogelijk aansprakelijk voor eventuele schade, inclusief kosten en advocatenhonoraria die door ons of onze gebruikers zijn opgelopen, als u bewust een onjuiste voorstelling van zaken geeft dat materiaal of activiteit inbreuk maakt.

Verwijderingsprocedure

Na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving op de door 17 U.S.C. § 512 of relevante lokale toepasselijke wetten, zullen we:
Verwijderen of de toegang uitschakelen tot het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt;
Stuur de schriftelijke melding door naar de gebruiker die het vermeend inbreukmakende materiaal heeft geplaatst ("Gebruiker"); en
Neem redelijke maatregelen om de gebruiker onmiddellijk op de hoogte te stellen dat we het materiaal hebben verwijderd of de toegang tot het materiaal hebben uitgeschakeld.
Als uw melding niet voldoet aan § 512 van de DMCA, maar het vermeend inbreukmakende werk wel identificeert, nemen we onmiddellijk contact met u op om u te helpen bij het voldoen aan de kennisgevingsvereisten.

DMCA-verweer

Als je een melding ontvangt waarin staat dat materiaal dat je hebt ingediend bij FIFACOIN is uitgeschakeld of verwijderd als gevolg van een DMCA-kennisgeving, en je denkt dat het materiaal is uitgeschakeld of verwijderd als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie, dan kun je ons een DMCA-teller sturen - Kennisgeving aan de bovenstaande adressen.
U moet ons een melding sturen die het volgende bevat:
(a) Uw fysieke of elektronische handtekening;
(b) Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
(c) Een verklaring, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie;
(d) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; en
(e) Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federale Districtsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin u zich bevindt, of als uw adres buiten de Verenigde Staten is, van een gerechtelijk arrondissement waarin wij zaken doen, en dat u aanvaardt de betekening van het proces van de klagende partij of zijn gemachtigde.
Na ontvangst van een schriftelijk verweer op de door 17 U.S.C. § 512 of relevante lokale toepasselijke wetten, zullen we:
De klager onverwijld een kopie van het verweer verstrekken;
De klagende partij informeren dat we het verwijderde materiaal binnen tien (10) werkdagen zullen vervangen of de toegang ertoe zullen staken;
Vervang het verwijderde materiaal of stop het blokkeren van de toegang tot het materiaal binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van het verweer, op voorwaarde dat onze aangewezen agent geen bericht heeft ontvangen van de klagende partij dat er een actie is ingediend om een gerechtelijk bevel om de gebruiker te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op ons netwerk of systeem.
FIFACOIN kan ervoor kiezen om niet te reageren op meldingen van inbreuk op intellectueel eigendom die niet substantieel voldoen aan alle voorgaande vereisten, en FIFACOIN kan ervoor kiezen om vermeend inbreukmakend materiaal te verwijderen dat onder haar aandacht komt via kennisgevingen die niet substantieel voldoen aan dergelijke vereisten.
Herhaalde overtreders
Het is het vaste beleid van de site om de accounts van herhaalde inbreukmakers te beëindigen en/of om dergelijke gebruikers te blokkeren voor het plaatsen van aanvullende inhoud, voor zover technisch haalbaar.
FIFACOIN-verklaring
FIFACOIN zet zich al lang in voor het leveren van handige en legale handelsdiensten. Ondertussen respecteren en beschermen we de intellectuele auteursrechten van verbonden partijen. We maken altijd resoluut een einde aan inbreuken die de legitieme belangen van anderen schaden en implementeren dit principe in onze dagelijkse dienstverlening en bedrijfsvoering. Een vriendelijke, legale en eerlijke handelsomgeving is gegarandeerd voor wereldwijde gebruikers.

TradeProtect voor koper

1. FIFACOIN TradeProtect dekt de aankoop van een koper wanneer:
- Koper heeft zijn bestelling niet ontvangen.
- Artikel ontvangen door de koper komt niet overeen met de productbeschrijving.
2. FIFACOIN TradeProtect dekt niet het volgende:
- Kopers hebben de ontvangst van de bestelling geverifieerd en bevestigd.
- Berouw van de koper.
- Transacties buiten FIFACOIN Marketplace.
- Elke wijziging door Game Developer / Game Publisher na oplevering is succesvol uitgevoerd.
3. FIFACOIN TradeProtect dekt geen frauduleuze claims. We behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen en het account van een koper permanent op te schorten voor het indienen van frauduleuze claims.
4. Kopers moeten de ontvangst van uw bestelling pas bevestigen nadat u heeft geverifieerd dat het ontvangen item is zoals beschreven in de productlijst en in werkende staat is. Door de ontvangst van uw bestelling te bevestigen, geeft u aan dat u tevreden bent met uw aankoop en akkoord gaat met het vrijgeven van de betaling aan de verkoper.
5. De koper wordt geacht de gekochte Goederen en/of Diensten te hebben geaccepteerd als de betreffende Koper binnen tweeënzeventig (72) uur na levering van de gekochte Goederen geen claim, problemen en/of klachten heeft ingediend of ingediend bij FIFACOIN. /of Diensten. Er wordt geen restitutie verleend voor bestellingen waarvan de betaling is vrijgegeven aan de verkoper.
6. Alle Verkoopovereenkomsten worden strikt gesloten tussen de relevante Verkoper en de relevante Koper. FIFACOIN kan de koper of de verkoper bijstaan in het geval van een geschil na het sluiten van het verkoopcontract, maar zal op geen enkele andere manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn met betrekking tot verkoopcontracten.
7. In het geval van een handelsgeschil hebben kopers 72 uur om op ons verzoek om informatie te reageren door bewijs voor validatie te verstrekken. We beschouwen het probleem als opgelost en sluiten het geschil als de koper dit niet binnen de gestelde termijn doet.
8. Alle betalingsgeschillen of terugboekingen vallen niet onder TradeProtect. We zullen het onderzoek stopzetten en elk verzoek, inclusief terugbetalingen, zal niet worden behandeld als een dergelijke situatie zich voordoet.
9. FIFACOIN TradeProtect is alleen geschikt voor het beschermen van juridische belangen voor kopers die binnen de FIFACOIN-marktplaats kopen, en zorgt ervoor dat de regels van het handelsproces worden nageleefd. Het is geen productgarantie.

Transactielimieten voor kopers

FIFACOIN-gebruikers moeten onderstaande transactielimieten volgen op basis van de registratiedatum en/of aankoopgeschiedenis en het aankooppatroon. Anders worden hun accounts beperkt.
Voor nieuwe gebruikersaccount (geregistreerd binnen 6 maanden):
1. Dagelijkse transactie met een limiet van $ 700 USD of gelijk aan $ 700 USD in andere valuta's.
2. Het maximale bedrag van een enkele transactie is beperkt tot $ 500 USD of is gelijk aan $ 500 USD in andere valuta's.
3.Als een nieuw geregistreerde gebruiker meer dan $2000USD in één maand koopt, kan zijn/haar account worden beperkt.
4. Voor nieuw geregistreerde gebruikers is de frequentie beperkt tot 3 met een limiet van $ 1000 USD per dag.
Voor oude gebruikersaccount (geregistreerd over 6 maanden):
1. Dagelijkse transactie met een limiet van $ 2000 USD of gelijk aan $ 2000 USD in andere valuta's.
2. Het maximale bedrag van een enkele transactie is beperkt tot $ 2000 USD of is gelijk aan $ 2000 USD in andere valuta's.
3.Als een oude gebruiker in één maand meer dan $5000 USD koopt, kan zijn/haar account worden beperkt.
4. Voor oude gebruikers is de frequentie beperkt tot 5 met een limiet van $ 2000 USD per dag.
5. Het wordt beschouwd als nieuwe gebruikers die accounts langer dan 6 maanden hebben geregistreerd, maar met een transactiegeschiedenis binnen 6 maanden.

FIFACOIN behoudt zich het recht voor om verdere transactielimieten op te leggen aan de aankoop.

TradeProtect voor verkoper

Verkoop uw artikelen met een gerust hart bij FIFACOIN en laat ons alle noodzakelijke verificaties uitvoeren, zodat u zich alleen op uw transacties kunt concentreren.

Dekking aan de verkoper onder FIFACOIN TradeProtect:
1. Escrow-betalingen totdat de levering is bevestigd: FIFACOIN beschermt verkopers tegen oplichting door de betaling van de koper veilig in escrow te houden. Tenzij het verkochte artikel niet tijdig wordt geleverd, kunnen kopers de transactie niet annuleren, zodat het geld geblokkeerd blijft totdat de hele transactie is voltooid.
2. Aansprakelijkheid voor terugvordering: Dit is van toepassing wanneer een koper een verzoek tot terugbetaling van ongeautoriseerde betalingen (terugvordering) probeert in te dienen. Aangezien de verkoper een volledig leveringsbewijs kan overleggen op basis van onze servicebehoefte, wordt de verkoper volledig vergoed. FIFACOIN neemt het voortouw om het probleem met de betalingsproviders op te lossen en verkopers kunnen ontspannen en zich concentreren op wat het belangrijkst is, verkopen.
3. Het account en de productvermeldingen van de verkoper moeten in overeenstemming zijn met onze Servicevoorwaarden.

Wat valt NIET onder FIFACOIN TradeProtect:
1. Product of diensten niet zoals beschreven
2. Niet-levering van bestelling
3. Opzettelijke fraude of zwendel - Het account van de verkoper wordt permanent opgeschort en FIFACOIN behoudt zich het recht voor om alle betalingen die aan de verkoper zijn uitbetaald terug te trekken en juridische stappen te ondernemen.
4. Als de koper een betalingsgeschil aankaart en hierin slaagt, annuleert de financiële instelling de transactie. Dit betekent dat het oorspronkelijk door de koper betaalde bedrag aan hen wordt teruggestort. Afhankelijk van de reden voor het succes van het betalingsgeschil van de koper, kunnen we dit bedrag verhalen op de verkoper.

Bewijs van levering:
1. Upload het leveringsbewijs onmiddellijk via de pagina Verkochte bestelling van de verkoper bij levering van de bestelling. We accepteren geen afleverbewijs meer dat naar onze mailbox is verzonden. Als het leveringsbewijs niet wordt gevonden in de Verkochte Bestelling van de Verkoper, of niet binnen de gestelde termijn is geüpload, gaan we ervan uit dat de Verkoper geen leveringsbewijs heeft ingediend en zullen op basis hiervan beslissingen worden genomen in het geval van een handelsgeschil. Het systeem ondersteunt nu het uploaden van zowel afbeeldings- als videobestanden:
(a) Ondersteunde indeling: jpg, jpeg, gif, png, mp4, 3gp, mov, wmv, avi, flv
(b) Groottelimiet: Maximaal 100 MB per bestand
(c) Aantal: Maximaal 150 bestanden per bestelling
2. Voor een orderbedrag hoger dan USD 500,00 is de verkoper verplicht een kopie van het videobewijs te bewaren. Voor bepaalde spellen is mogelijk ook videobewijs vereist, ongeacht het handelsbedrag.
3. Voor games die e-mailmeldingen ondersteunen: Screenshots van dergelijke meldingen die wijzigingen aangeven die zijn aangebracht in het verkochte account, zoals login-IP of apparaatwijzigingen.
4. Alle screenshots om de voltooiing van transacties te valideren, moeten ook als bewijs worden toegevoegd.
5. Voor andere gameservices moeten screenshots of videobewijs bestaan uit het karakter-ID van de koper, het aantal voor en na de levering.
6. FIFACOIN behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren als blijkt dat de verkoper een onjuist of vals bewijs van levering heeft ingediend.

Aanvullend:
FIFACOIN bewaakt proactief alle activiteiten van de Marktplaats, maar u kunt verdachte activiteiten helpen identificeren door dit aan ons te melden als u ontdekt dat een gebruiker onze voorwaarden en ons beleid schendt, inclusief eventuele exploits, misbruik of verzoeken om privédeals.

Operator

MINGYU SERVICE LIMITED
Address: ROOM8, 11/F, WANG FAI INDUSTRIAL BUILDING,
29 LUK HOP STREET, SANPO KONG, KOWLOON