Bonus Coins

Available on April 5th

FIFACOIN.COM Privacybeleid

Uw persoonlijke informatie is belangrijk en FIFACOIN.COM (samen met de "Website", "wij", "ons" voor de doeleinden van dit privacybeleid indien van toepassing) respecteert uw privacyrechten en we beloven dat we de persoonlijke informatie goed zullen beschermen ( zoals hieronder gedefinieerd) die u aan ons verstrekt. Dit privacybeleid beschrijft hoe we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt via onze website en via telefoon- of e-mailcommunicatie die u mogelijk met ons heeft, verzamelen, opslaan en gebruiken. Dit privacybeleid beschrijft ook de keuzes die u ter beschikking staan met betrekking tot het gebruik door de website van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt en de acties die u kunt ondernemen om toegang te krijgen tot deze informatie en de website te verzoeken deze te corrigeren.

Toestemming
Door de website te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken door de website van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Informatie die we verzamelen

1. Registratie
Wanneer u zich bij ons registreert op deze site, kunt u ons uw persoonlijke gegevens verstrekken (inclusief maar niet beperkt tot: uw naam, e-mailadres, land, console waarin u zich bevindt, rijbewijs, ID-kaart, ook gebruikersnaam en wachtwoord van uw account) . We gebruiken deze informatie zodat we contact met u kunnen opnemen over de diensten en producten op de site waarin u interesse heeft getoond of gevraagd en om de voltooiing van een bestelling te vergemakkelijken.

2. Promoties, Wedstrijden en Sweepstakes

De website kan u van tijd tot tijd de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan promoties, prijsvragen of sweepstakes op de site. Als u deelneemt, kan het zijn dat u bepaalde persoonlijke informatie moet verstrekken. Deelname aan deze promoties, prijsvragen en sweepstakes is volledig vrijwillig en u hebt daarom de keuze om u al dan niet te registreren en uw persoonlijke informatie te verstrekken. De gevraagde informatie omvat doorgaans contactgegevens, inclusief maar niet beperkt tot uw naam en e-mailadres. We zullen deze informatie gebruiken om winnaars op de hoogte te stellen en prijzen toe te kennen.

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven en u zich vervolgens niet hebt afgemeld, kunnen we uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres ook gebruiken om u promotiemateriaal te sturen en direct marketingactiviteiten uit te voeren met betrekking tot FIFACOIN.COM-producten en -diensten, of producten en diensten aangeboden door relevante derden.

Als u geen promotie- en directmarketingmateriaal wilt ontvangen, of geen specifieke soorten promotie- en directmarketingmateriaal wilt ontvangen, of dergelijke materialen niet wilt ontvangen via een specifiek communicatiemiddel, klik dan op https:// www.fifacoin.com/customers/optoutpage om u direct af te melden of neem contact met ons op via support@fifacoin.com. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek kan worden verwerkt, verzoeken wij u om uw volledige naam, e-mailadres, inlognaam en details van het product en/of de dienst die u heeft gebruikt te vermelden.


3. Nieuwsbrieven
If you wish to subscribe to the Company's newsletter(s), we will use your name and e-mail address to send the newsletters to you.

4. Documentatie identificeren
We kunnen ook uw identiteitskaartnummer, paspoort of andere documentatie verzamelen op grond van uw gebruik van onze producten en diensten, aangezien dit vereist kan zijn: onder toepasselijke wet- of regelgeving, door regelgevende instanties die gezag over ons hebben en, onder voorbehoud van de PDPO, voor het doel om u te identificeren waar het redelijk is dat uw identiteitskaartnummer voor dit doel wordt gebruikt.

5. Andere verzamelde informatie

Elke keer dat u de website(s) van het bedrijf bezoekt, kan bepaalde informatie zoals IP-adres, cookies en apparaatinformatie automatisch worden verzameld. We verzamelen ook informatie over welke acties zijn ondernomen door de bezoekers, inclusief maar niet beperkt tot: welke pagina's u binnen deze site bezoekt, hoe vaak u de site bezoekt en hoe lang u op de site bent gebleven, welke pagina u bent het meest geïnteresseerd in, enzovoort.

Bovendien kunnen we informatie ontvangen van derden, zoals Facebook of Twitter, wanneer u deze diensten gebruikt in verband met onze producten. We kunnen ook informatie over u ontvangen wanneer andere gebruikers ervoor kiezen hun contactlijsten met ons te delen.

We kunnen ook informatie van derden ontvangen als aanvulling op de informatie die we van u ontvangen. We gebruiken informatie van deze bedrijven voornamelijk om ons te helpen relevante advertenties aan u te leveren.


Hoe we informatie verzamelen

1. Cookies

Als u toegang krijgt tot onze informatie of diensten via de FIFACOIN.COM-website, moet u zich ervan bewust zijn dat er cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die in uw browser worden opgeslagen. De FIFACOIN.COM-website installeert en gebruikt automatisch cookies in uw browser wanneer u deze opent. We gebruiken cookies om ons te helpen begrijpen welke webpagina's, functies of advertenties u bekijkt en welke service u afneemt. Deze informatie helpt ons om uw bestelling bij te houden, de effectiviteit van onze advertenties te meten, ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertentie te zien krijgt en om uw gebruikerservaring op een andere manier te verbeteren. U kunt cookies uitschakelen, de soorten cookies die u toestaat beperken of uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden.

Als u echter het gebruik van cookies weigert, kunt u bepaalde functies op deze site mogelijk niet gebruiken en moet u mogelijk de informatie die nodig is om een bestelling te voltooien tijdens nieuwe of onderbroken browsersessies opnieuw invoeren.

Sommige zakelijke partners van de website (bijv. adverteerders) gebruiken cookies op de site. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies (zie "Informatiebronnen van derden" hieronder). Dienovereenkomstig heeft dit privacybeleid alleen betrekking op het gebruik van cookies door de website en niet op het gebruik van cookies door adverteerders.


2. Logbestanden
Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelt de Website automatisch bepaalde informatie en slaat deze op in logbestanden. Deze informatie omvat IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/exit-pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en klikstreamgegevens. De Website gebruikt deze informatie om trends te analyseren, om te screenen op fraude, om de website te beheren, om de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en om demografische informatie te verzamelen over het gebruikersbestand van de Website als geheel.

3. Gifs wissen (webbakens/webbugs)

De Website maakt ook gebruik van een technologie genaamd clear gifs (ook wel Web Beacons/Web Bugs genoemd), die vergelijkbaar is met cookies, die de Website helpt goed te weten welke inhoud effectief is. Clear gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatie die wordt gebruikt om de online bewegingen van internetgebruikers te volgen.

De Website gebruikt clear gifs in haar op HTML gebaseerde e-mails om zichzelf te informeren welke e-mails door u zijn geopend. Hierdoor kan de Website de effectiviteit van bepaalde communicatie en de effectiviteit van de marketingcampagnes van de Website meten. Als u zich wilt afmelden voor deze e-mails, raadpleegt u het gedeelte 'Keuze en afmelding' van dit privacybeleid.


4. Informatiebronnen van derden
Om diensten te verbeteren en personalisatie te verbeteren, kan het bedrijf periodiek informatie over u verkrijgen van andere onafhankelijke externe bronnen en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Wanneer u bijvoorbeeld een site bezoekt waarop de website adverteert en door dergelijke advertenties klikt, kan de website cookies op uw computer plaatsen.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie, zowel afzonderlijk als gecombineerd, op de volgende manieren:

1. Om ons bedrijf te runnen en om uw winkelervaring te verbeteren en te personaliseren, waaronder:
• Onze diensten exploiteren, verbeteren en ontwikkelen;
• Het delen op sociale netwerken vergemakkelijken;
• De effectiviteit van advertenties dienen en meten;
• Meet de gezondheid van onze diensten;
• Accounts opzetten en onderhouden waarvoor u zich aanmeldt;
• Zorg voor game-ervaringen die je misschien leuk vindt;
• Opzetten loyaliteitsprogramma's;
• Vergemakkelijk uw winkelen op meerdere apparaten indien beschikbaar;
• Identificeer, repareer en los bugs en servicefouten op;
• Zorg voor software-updates;

• Help onze diensten veilig en eerlijk te houden, geschillen op te lossen, fraude en illegaal gedrag te onderzoeken en te beteugelen, de wet na te leven en onze overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

2. Om u ondersteuning te bieden, waaronder:
• Helpen bij het identificeren en oplossen van problemen met uw account of bestellingen;
• Om uw mening te peilen door middel van enquêtes of vragenlijsten;
• Met u communiceren en reageren op uw specifieke verzoeken of vragen via e-mail, livechat of telefoon;

• Beheer en stuur u bevestigingen en belangrijke informatie over uw account, producten, aankopen, abonnementen en garanties.

3. Om onze communicatie met u te personaliseren, waaronder:
• Aanbiedingen en/of informatie te presenteren met betrekking tot producten die u mogelijk interessant vindt;
• Aanbevelingen aan u doen;
• Advertenties voor u personaliseren en gerichte marketing, service-updates en promotionele aanbiedingen leveren.

Informatie delen en openbaar maken

De Website verkoopt of verhuurt de verzamelde informatie voor geen enkel doel aan derden, maar deelt informatie met derden zoals hieronder beschreven.

1. Dienstverleners

De website maakt de verzamelde informatie bekend aan externe dienstverleners die nodig zijn om de volgende uitbestede activiteiten mogelijk te maken: adresverificatie, fraudescreening en verzending van bestellingen.

2. Derden

De website deelt informatie, inclusief persoonlijke informatie, met vertrouwde externe partners, zodat klanten informatie kunnen ontvangen over aanbiedingen en promoties van derden die hen mogelijk interesseren. Deze externe partners hebben geen onafhankelijke rechten om de door ons aan hen verstrekte informatie te delen. Wanneer onze externe agenten of serviceproviders persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen, eisen we dat ze de gegevens alleen namens ons gebruiken en voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit beleid.

3. Naleving van juridische autoriteiten
Zoals vereist door de wet, om de wettelijke rechten van klanten of de Website af te dwingen, en om te voldoen aan de lokale, staats-, federale en internationale wetgeving, kan de Website informatie vrijgeven aan wetshandhavingsinstanties.

Keuze en opt-out
Als u de promotionele communicatie van de Website niet langer wilt ontvangen, gaat u naar de pagina op https://www.fifacoin.com/customers/optoutpage om u direct af te melden of door de Website te e-mailen op support@fifacoin.com om u af te melden.
Links naar andere websites
Er zijn verschillende plaatsen op de website die u kunnen doorlinken naar andere websites die niet onder dit privacybeleid vallen. Wanneer u doorklikt naar die websites, is dit privacybeleid niet langer van toepassing. De website raadt u aan de privacyverklaringen voor alle websites van derden te bestuderen om hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie te begrijpen.

Opslag en beveiliging van persoonlijke informatie
De Website slaat de verzamelde informatie op op computers die zich in een gecontroleerde, veilige faciliteit bevinden, beschermd tegen fysieke of elektronische ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Veiligheid

Beveiliging van de informatie van onze spelers is een prioriteit bij FIFACOIN.COM en we nemen een reeks maatregelen om deze te helpen beschermen, waaronder versleuteling van gevoelige financiële informatie. Toch is geen enkele beveiligingsmaatregel 100% perfect. Dit betekent dat we de veiligheid van uw informatie niet kunnen garanderen en geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw informatie onder onze controle.

Als je vragen hebt over de veiligheid van onze site, stuur ons dan gerust een e-mail op support@fifacoin.com.

Kinderen
De Website is niet bedoeld voor of gericht op personen onder de 13 jaar. Het Bedrijf koopt of verkoopt geen producten of diensten aan kinderen. Elke persoon die zijn informatie aan de website verstrekt via de website, verklaart aan de website dat hij 13 jaar of ouder is.

Wijzigingen in ons beleid
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken, dus bekijk het regelmatig. We zullen u via een kennisgeving op de hoogte stellen van materiële wijzigingen en u een e-mail sturen voordat ze van kracht worden. Als u onze producten blijft gebruiken, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert. Als u wordt gevraagd om wezenlijke wijzigingen in dit beleid te accepteren en u weigert dit te doen, kunt u het geleverde product mogelijk niet blijven gebruiken.

Contactgegevens
Als u na het lezen nog vragen heeft over enig deel van dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact opnemen met de website via support@fifacoin.com.